Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

Nieuwsbrief en De Wekker

Nieuwsbrief:

Dhr. G. van de Meent, 0522-442705, Email

Ik wil de nieuwsbrief graag wekelijks per email ontvangen

Wekker:

Redactie Wekker, Email
kopij inleveren in de 1e week van de oneven maand, per Email

Geen wekker ontvangen? Extra wekkers zijn verkrijgbaar bij:
Mw. A. Elpenhof-Nijboer
Dorpsstraat 93, de Wijk, 0522-441456

Adressering onjuist? De adressticker terugsturen naar: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk, of Email

terug