PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
DONEREN DONEREN
Als u een gift wilt doen voor een van de collecten, of aan de Diaconie,
dan kan dat via het volgende banknummer:

NL 07 RBRB 0916 7530 18
Regio Bank De Wolden
 
GESLAAGD!!

GESLAAGD!!
Wij willen alle geslaagden in de regio IJhorst en de Wijk van harte feliciteren met het behalen van hun diploma.       
 
 
INFORMATIE OVER OPVANG OEKRAïENSE VLUCHTELINGEN INFORMATIE OVER OPVANG OEKRAïENSE VLUCHTELINGEN
Zowel de gemeente De Wolden als de gemeente Staphorst zijn actief in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.
Als kerken zijn wij ook betrokken via het Diaconaal Verband De Wolden (DWDW) en het Diaconale Platform Staphorst.
Erik Nobel(eriknobel0571@gmail.com ; 0522-785594) is in samenwerking met de Diaconie IJhorst de Wijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over vrijwilligerswerk rondom de opvang voor Oekraïeners.
Waar is informatie te vinden?

Voor informatie mbt de gemeente Staphorst  kunt u
bellen     0522-747179 of
emailen  oekraïne@staphorst.nl
Voor hulp aan Oekraïners kijk op de website www.welkominstaphorst/vacatures

Het centrale e-mail adres voor hulp uit de gemeente DeWolden is: oekraïne@dewolden.nl
Ook de gemeente De Wolden heeft een speciale website:www.dewolden.nl/Oekraïne

Bij beide gemeentes kunt u zich opgeven als vrijwilliger via bovenstaande mailadressen.
 
Diaconie IJhorst De Wijk Diaconie IJhorst De Wijk

De Diaconie biedt (samen met andere gemeenteleden) hulp aan mensen in knelsituaties, aan mensen die het moeilijk redden. Dit kunnen mensen zijn uit de eigen (kerkelijke) gemeente, uit de Nederlandse samenleving of daarbuiten. Wereldwijd verkeren mensen in nood door oorlogen, natuurrampen, of hebben ze honger, geen dak boven hun hoofd, gebrek aan onderwijs, inkomen of burgerrechten. De kerkelijke gemeente IJhorst de Wijk draagt met het diaconale werk bij aan het helpen van mensen in nood.

Wat doet de Diaconie allemaal?
Tijdens de kerkdiensten zorgt de Diaconie voor het goed verlopen van het Heilig Avondmaal (3 a 4x per jaar).

Diaconaal werk.
1-Bijdragen aan de samenleving, zending en werelddiaconaat (door middel van collectes in de wekelijkse kerkdiensten).
2-Gemeentewerk, door het organiseren van activiteiten.
Voorbeelden:
-Elke week bloemen in de kerk die na de kerkdienst bezorgd worden bij mensen die ziek zijn of wel wat morele steun kunnen gebruiken
-Attentie/bloemen voor 80+ers bij verjaardagen en jubilea
-Oogstdienstattenties
-Paasattenties
-Een gezellige avond verzorgen in Huize Dunninghe
-Kerstpakketten voor de minima.
-Levensmiddelenactie voor de Voedselbank Zuidwest Drenthe i.s.m. de plaatselijke supermarkt
Gelukkig kunnen wij een beroep doen op veel vrijwilligers! Zonder hen zou dit werk niet gedaan kunnen worden.
3-Het steunen van projecten in binnen- en buitenland.
Binnenlandprojecten, bijvoorbeeld steun aan Hospice Eesinge en aan de voedselbank Zuidwest Drenthe. Buitenlandprojecten, voorbeelden hiervan zijn: Een koe, een toekomst (Albanië), Abaja ba Kristo (gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda,v/h Anke Slagmolen). Mercy Ships, Haïti (o.a. bouw van scholen en zorgen voor schoon drinkwater).

De Diaconie vergadert 1 x per 6 weken en wij wonen de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen bij.

De volgende personen maken deel uit van de Diaconie:
Voorzitter: Jacolien Tjoonk, tevens penningmeester
Secretariaat: Hilke Kwakkel
Gerda v.d. Meent
Marry v.d. Berg
 

 
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte KiA/Werelddiaconaat India
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Muziek in de Kerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.