Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

vaak gebruikte adressen

Predikant: Ds. Betsy Nobel
Kerkweg 8
7955 AA IJhorst
0522 785594
Email

Koster en tevens contactpersoon voor de Reesthof:
Mw M Germs
0522-440547, Email
Voor uitvaarten bel: 06-1593 2039

Telefoon Reesthof: 0522-441653

Taxidienst: Vacant

Website coördinator: Rick Germs, 0522-440547, Email

Kerktelefoon: Dhr. A. Kreggemeijer, 0522-442619

Ledenadministratie: Gerrit en Josyanne Luten, 0528 373981

 

 

Kerkrentmeesters en administratie van de kerk

Lees meer 

Moderamen en kerkenraad

Lees meer 

Nieuwsbrief en De Wekker

Lees meer 

Secretariaten commissies

Cantorij, Vrouwenvereniging, Zondagschool, Jeugd, ZWO commissie, contactpersoon Staphorst

Lees meer