PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
De Wekker De Wekker

De Wekker verschijnt op de eerste maandag van elke even maand, zes keer per jaar.
De Wekker wordt in de dorpskernen huis aan huis bezorgd door vrijwilligers. In de buitengebieden alleen bij de leden van de kerk en de abonnementhouders. De Wekker bevat geen reclame, ook met een nee - nee sticker op uw brievenbus ontvangt u wel een Wekker. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in de dorpen, want wij vormen immers één gemeenschap.

Bijdrage voor druk- en verspreidingskosten:
Kerkleden en abonnementhouders ontvangen eens per jaar een uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden, dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding "bijdrage De Wekker".

Gedrukte Wekkers zijn op te vragen bij Tinie Kleen, tel. 0522-445808 of via e-mail bij de redactie. Bij de Kerk / Reesthof of bij Wens in de Wijk en Kroko in IJhorst kunt u Wekkers aantreffen om mee te nemen.
Kopij inleveren kan per e-mail: dewekker@xs4all.nl. Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen.

 
Kerkblad De Wekker: Kerkblad De Wekker:
De Wekker nr 3 Juni - Juli 2022
De Wekker nr 2 April - Mei 2022
De Wekker nr 1 Februari- Maart 2022
De Wekker Jubileum september 1921 - november 2021
De Wekker nr 6 december - januari 21/22
De Wekker nr 5 oktober - november 2021
De Wekker nr 4 augustus - september 2021
De Wekker nr 3 juni - juli 2021
De Wekker nr 2 april - mei 2021
De Wekker nr 1 februari - maart 2021
De Wekker nr 6 dec 2020 - jan 2021
De Wekker nr 5 okt - nov 2020
De Wekker nr 4 aug -sept 2020
De Wekker nr 3 juni - juli 2020
De Wekker nr 2 april - mei 2020
De Wekker nr 1 februari - maart 2020
De Wekker nr 6 december 2019 - januari 2020
De Wekker nr 5 oktober-november 2019
De Wekker nr 4 augustus-september 2019
De Wekker nr 3 juni-juli 2019
De Wekker nr 2 april-mei 2019
De Wekker nr 1 febr-maart 2019
De Wekker nr 6 dec 2018 jan 2019 
De Wekker nr 5 okt-nov 2018
De Wekker nr 4 aug-sept 2018
De Wekker nr 3 juni-juli 2018
De Wekker nr 2 apr-mei 2018
de Wekker nr 1 febr-mrt 2018


 
 
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte KiA/Werelddiaconaat India
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Muziek in de Kerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.