Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

De Wekker

Wekker nr. 3 2024 is geplaatst. Verschijnt eens per 2 maanden op elke 1e maandag van de even maanden.

Kopij voor het augustus-september nummer zenden aan De Wekker - redactie, mailadres: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl graag voor 12 juli (datum eerstvolgende redactievergadering). Stuurt u iets in? Graag met tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Foto's als .jpg altijd afzonderlijk van tekst insturen!

Van de Redatie

De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in de dorpskernen van IJhorst - De Wijk. Woont u in het buitengebied of in een andere plaats en bent u geen lid van onze kerk, dan kunt u een abonnement nemen. De Wekker bevat geen reclame, ook met een nee - nee sticker op uw brievenbus ontvangt u een Wekker. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in de dorpen, want wij vormen immers één gemeenschap. 

Wilt u beslist geen papieren Wekker ontvangen? 

Mail uw adres aan de redactie. De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan! 

Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 CW  De Wijk, tel. 06-2198 9730. Bij de Kerk / Reesthof of bij Wens in de Wijk en Kroko in IJhorst kunt u Wekkers aantreffen om mee te nemen. 

Wilt u helpen de Wekkers te bezorgen? Neem contact met ons op.

Bijdrage voor druk- en verspreidingskosten

Kerkleden en abonnementhouders ontvangen eens per jaar een uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden, dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden overgemaakt op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, omschrijving: "bijdrage De Wekker".