PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
De Wekker De Wekker

De Wekker verschijnt eens per twee maanden op de eerste maandag van elke even maand. Kopij inleveren kan per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen.

Verspreiding:
De Wekker is het blad van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk en verschijnt 6 keer per jaar huis aan huis in de dorpen IJhorst, de Wijk en Rogat.
De Wekker wordt door vrijwilligers rondgebracht en komt niet mee met andere mailings. Wanneer u een nee/nee sticker op uw brievenbus heeft, krijgt u toch een Wekker bezorgd. Woont u buiten de bebouwde kom van één van onze kerkdorpen en wilt u toch graag een papieren Wekker ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie voor bezorging.
Gedrukte Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk.

Bijdrage voor druk- en verspreidingskosten:
Alle ingeschrevenen bij onze kerk en degene die een abonnement hebben, ontvangen éénmaal per jaar (meestal in september) een acceptgiro met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het drukken en verspreiden van de Wekker. Heeft u geen acceptgiro ontvangen en wilt u toch een bijdrage voor de Wekker overmaken? Banknummers staan op de achterzijde van elke Wekker. Elk bedrag is welkom. Eénmalig een gedrukt nummer opvragen is kosteloos.

 
Kerkblad De Wekker: Kerkblad De Wekker:
De Wekker nr 4 aug -sept 2020
De Wekker nr 3 juni - juli 2020
De Wekker nr 2 april - mei 2020
De Wekker nr 1 februari - maart 2020
De Wekker nr 6 december 2019 - januari 2020
De Wekker nr 5 oktober-november 2019
De Wekker nr 4 augustus-september 2019
De Wekker nr 3 juni-juli 2019
De Wekker nr 2 april-mei 2019
De Wekker nr 1 febr-maart 2019
De Wekker nr 6 dec 2018 jan 2019 
De Wekker nr 5 okt-nov 2018
De Wekker nr 4 aug-sept 2018
De Wekker nr 3 juni-juli 2018
De Wekker nr 2 apr-mei 2018
de Wekker nr 1 febr-mrt 2018
De Wekker nr 6 dec 2017 jan 2018

 
 
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Vredeswerk
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Kerk en Israel
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Orgelfonds
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.30
meer details

Koffie concert met Wouter Harbers
datum en tijdstip 12-10-2020 om 14:30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: KiA/Werelddiaconaat/Rwanda
datum en tijdstip 18-10-2020 om 10.30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.