PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
De Wekker De Wekker

De Wekker verschijnt op de eerste maandag van elke even maand, zes keer per jaar. Kopij inleveren kan per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen.

Verspreiding:
De Wekker wordt in de dorpskernen huis aan huis bezorgd door vrijwilligers. In de buitengebieden krijgen de leden van de kerk en de abonnementhouders De Wekker per post of door een vrijwillige bezorgd. Er wordt niet gekeken naar nee - nee stickers op uw brievenbus, omdat De Wekker geen reclame bevat. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in het dorp, want wij vormen immers één gemeenschap.

Bijdrage voor druk- en verspreidingskosten:
Kerkleden en abonnement-houders ontvangen eens per jaar een uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding bijdrage De Wekker.

Gedrukte Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk of op te vragen via e-mail van de redactie. Bij de Reesthof en bij diverse winkels kunt u Wekkers aantreffen om mee te nemen.

 
Kerkblad De Wekker: Kerkblad De Wekker:
De Wekker nr 1 februari - maart 2021
De Wekker nr 6 dec 2020 - jan 2021
De Wekker nr 5 okt - nov 2020
De Wekker nr 4 aug -sept 2020
De Wekker nr 3 juni - juli 2020
De Wekker nr 2 april - mei 2020
De Wekker nr 1 februari - maart 2020
De Wekker nr 6 december 2019 - januari 2020
De Wekker nr 5 oktober-november 2019
De Wekker nr 4 augustus-september 2019
De Wekker nr 3 juni-juli 2019
De Wekker nr 2 april-mei 2019
De Wekker nr 1 febr-maart 2019
De Wekker nr 6 dec 2018 jan 2019 
De Wekker nr 5 okt-nov 2018
De Wekker nr 4 aug-sept 2018
De Wekker nr 3 juni-juli 2018
De Wekker nr 2 apr-mei 2018
de Wekker nr 1 febr-mrt 2018


 
 
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.