PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
De Wekker De Wekker

De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van december. Kopij graag inleveren voor 8 november per e-mail:  of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuurt u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Redactievergadering: 15 november 2019.

Verspreiding:
De Wekker is het blad van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk en verschijnt 6 keer per jaar huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk in de eerste week van elke even maand.
De Wekker wordt door vrijwilligers rondgebracht en komt niet mee met andere mailings. Wanneer u een nee/nee sticker op uw brievenbus heeft, krijgt u toch een Wekker bezorgd. Woont u buiten de bebouwde kom van één van onze kerkdorpen en wilt u toch graag een papieren Wekker ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie voor postverzending.
Geen papieren WEKKER ontvangen? Gedrukte Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk.

Bijdrage druk- en verspreidingskosten:
Alle ingeschrevenen bij onze kerk ontvangen éénmaal per jaar (meestal in september) een acceptgiro met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het drukken en verspreiden van de Wekker. Ook degene die hun adres hebben doorgegven of de Wekker per post  toegestuurd krijgen, ontvangen die acceptgiro. Heeft u geen acceptgiro ontvangen en wilt u toch een bijdrage voor de Wekker overmaken? Banknummers staan op de achterzijde van elke Wekker. Elk bedrag is welkom. Eénmalig een gedrukt nummer opvragen is kosteloos.

 
Kerkblad De Wekker: Kerkblad De Wekker:
De Wekker nr 5 oktober-november 2019
De Wekker nr 4 augustus-september 2019
De Wekker nr 3 juni-juli 2019
De Wekker nr 2 april-mei 2019
De Wekker nr 1 febr-maart 2019
De Wekker nr 6 dec 2018 jan 2019 
De Wekker nr 5 okt-nov 2018
De Wekker nr 4 aug-sept 2018
De Wekker nr 3 juni-juli 2018
De Wekker nr 2 apr-mei 2018
de Wekker nr 1 febr-mrt 2018
De Wekker nr 6 dec 2017 jan 2018

 
 
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Gedachtenisdienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 10.00
Gedachtenisdienst meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Oogstdienst
datum en tijdstip 10-11-2019 om 10:00
Oogstdienst meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Kerk in Actie/Najaarszending
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10:00
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Muziek in de kerk
datum en tijdstip 01-12-2019 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.