PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Cantorij Cantorij
Het bestuur van de cantorij heeft gemeend het zingen en repeteren voorlopig weer af te lassen. Dit betreuren we zeer, maar met de huidige corona ontwikkelingen leek ons dat verstandig. Zodra het weer mogelijk is, wordt dit bekend gemaakt.
 
Cantorij Cantorij
De cantorij is met repeteren voorzichtig gestart. Op 31 augustus begonnen we met de jaarvergadering en na een half uur praten tijdens koffie/thee drinken: ZINGEN, nog niet uit volle borst. Wat hebben we er naar uitgekeken! Uiteraard allerlei regels in acht genomen, zoals 1.5 m. afstand en blijven zitten. We mochten een paar nieuwe mensen begroeten en iedereen, die graag meezingen wil, is van harte welkom op dinsdagavond om 19.30 uur, om de 2 weken. 
De volgende repetitie avonden zijn 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november. Na de gedachtenisdienst op 21 november gaan we verder repeteren voor de kerstnachtdienst.
 
Cantorij Cantorij
In verband met de waarschuwingen voor coronabesmetting heeft het bestuur van de Cantorij besloten in 2020 geen repetities meer te houden. We hopen in januari 2021 weer te kunnen starten.
 
Cantorij

Cantorij
CANTORIJ
Kerstmorgen 2019 was heel feestelijk! Wij als cantorij hebben genoten van het samen-zingen met onder ander zoveel meewerkende kinderen. In deze gezinsdienst was de kerk goed gevuld en speelden de kinderen op muziekinstrumentjes: “Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen”.
De repetitie avonden zijn in het nieuwe jaar 2020 weer gestart. De volgende data zijn 4 februari en 11 februari. Op 16 februari hebben we mogen zingen in de dienst.
In verband met het coronavirus zijn we voorlopig gestopt met repeties. We starten weer met repetities op dinsdag 8 september. Op deze avond is er eerst de jaarlijkse ledenvergadering en een gezellig samenzijn. De volgende repetitie avonden zijn 22 september, 6, 20 en 27 oktober. In de gedachtenisdienst op 1 november hopen we weer medewerking te verlenen.
Indien u mee wilt zingen: een ieder is van harte welkom op een repetitie avond! ( misschien eerst eens mee beleven hoe wij de repetitie avonden invullen) Dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof.
 
 
Cantorij Cantorij
2 juni zongen we in de kerk en was de afsluiting voor de zomervakantie. Op 3 september begonnen de nieuwe repetities voor de medewerking aan de gedachtenis op 3 november. En nu gaan we op naar de kerstmorgen 2019. In de agenda staat vermeld wat de repetitie-avonden zijn.
 
Cantorij Cantorij
Paasmorgen was een feestelijke dienst en we hebben met veel plezier hiervoor gerepeteerd. Mevrouw Alma Grooters, onze dirigent, was tevreden over het uitgevoerde zingen.
Op zondag 2 juni mochten we meezingen, voor de laatste keer alvorens de vakantie begon. Deze keer ging het niet geheel, zoals we wensten. We stonden voorin de kerk en daarover waren naderhand, de meningen verschillend. Er waren deze morgen veel jonge gasten van elders. Ze hadden lof voor het geheel, maar zeker ook voor de overdenking van ds.Poortman. Hij zingt eveneens in de cantorij en mede daardoor was alles op elkaar afgestemd het was een mooie morgen en als slot koffiedrinken buiten op het plein.
Na het zomerreces gaan we weer met frisse zin repeteren en studeren we weer op nieuwe liederen. De repetities zijn op dinsdagavond om de twee  weken, van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof. We starten op 3 september met de jaarvergadering en iets byzonders ( voor de gebruikelijke feestelijke   afsluiting van het vorige seizoen was geen gelegenheid). De volgende data zijn 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober. 
Zoals de meeste koren is er bij ons een groot tekort aan mannenstemmen, maar uiteraard is een ieder die van zingen houdt is van harte welkom!
 
Cantorij Cantorij

Momenteel gaan we op weg naar Pasen. Overigens hebben we meegewerkt aan de dienst op 17 februari met een iets kleinere bezetting, mede door ziekte van leden. Voor de dienst op paasmorgen zijn we voor 100% enthousiast aan het oefenen.!
 
Cantorij Cantorij
Na de mooie kerstnachtdienst beginnen de repetities weer op dinsdag 15 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof. De volgende avonden zijn 29 januari en 12 februari. Op zondag 17 februari zingen we in de kerkdienst.
Onze cantorij bestaat momenteel uit circa 24 leden en de dirigent Alma Grooters is zeer gedreven om ons zo mooi mogelijk te laten zingen. Het doel van de cantorij is de kerkdiensten te ondersteunen.
 
Cantorij Cantorij
Op 27 mei hebben we voor de zomervakantie nog gezongen in een kerkdienst. En op 4 september begon voor ons het winterseizoen 2018. Met 24 enthousiaste leden gingen we repeteren voor de gedachtenisdienst op 4 november.
Het volgende "hoogtepunt" wordt de kerstnachtdienst. Hierin ontbreken niet enkele bekende kerstliederen, waarbij iedereen mee kan zingen. Daarnaast zingt de cantorij de kerstcantate "Eeuwenlang verwacht" van Tim van der Weide. 
 
Cantorij Cantorij
Paasmorgen 1 april 2018 
Met de kinderen zongen we het lied "'s Morgens in de stille hof. De woorden zijn van Jo Kalmijn-Spierenburg en de melodie is van Nelly Poortier.
De Cantorij zong o.a. "Groter dan ons hart". Het is een gebed voor 4 stemmig koor, solist en gemeente. Fennie van de Weide begeleidde dit op de vleugel. Ds Arie Poortman ging voor in deze dienst,  hij is lid van de cantorij en deze morgen tevens solist. De tekst is van Huub Oosterhuis en de melodie is van Antoine Oomen.
Het slotlied "U zij de Glorie"werd begeleid door Fennie van de Weide op het orgel en Alma Grooters (onze dirigente) op de piano.
Zwaantje en Wietske
 
Cantorij

Cantorij
Cantorij
Zondagmorgen 24 december zingen "Als Appelbloesem in de winter"
 
Cantorij

Appelbloesem
Cantorij
"Groot de luister, de majesteit van deze nacht". Met deze beginregel werd het kerstoratorium Als Appelbloesem in de  winter gezongen. Op zondagmorgen 24 december in een goed gevulde kerk en het klonk heel mooi. Dank zij de fantastische dirigente, Alma Grooters en uiteraard de medewerkers: Fennie van der Weide op piano,  Petra van de Dolder en Marjella van Houdt op fluit.
De  twee solisten, Conny Epskamp en Ton Perry, leden van de Cantorij, zongen prachtig. We kunnen terugzien op een mooie morgen.
 
Cantorij Cantorij
Op zondag 5 november werken mee we in de gedachtenisdienst.
En daarna gaan we repeteren voor het kerstoratorium: " Als appelbloesem in de winter".Gedurende de afgelopen zomer zijn we al begonnen om dit te leren. In de zondagmorgendienst van 24 december wordt dit oratorium uitgevoerd.
 
Cantorij

Cantorij
zondag 15 oktober namen we afscheid van ds Henk de Ruiter en mw. Sytske de Ruiter. Beiden hebben de cantorij opgericht en al die jaren heel ambitieus ondersteund. In de dienst zongen we liederen die ze hebben uitgezocht. Wat zullen wij hen missen.
 
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.