Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

Cantorij

Cantorij


het jaar 2023 is voorbij gesneld. 
Tijdens de Paascyclus mocht de cantorij zingen, inclusief witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en de paasmorgen. Over het algemeen was de bezetting van het koor goed en werd als bijzonder ervaren om zó mee te leven in deze periode. We zongen  o.a.: "De vreugde voert ons naar dit huis".
Na de zomer starten we op 5 september met de eerste repetitie avond. Elke dinsdag avond om de 2 weken van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Elke avond werd afgesloten  met het zingen van een willekeurig lied uit het liedboek. Elk cantorijlid mag hiervoor bij toerbeurt een verzoeknummer opgeven..
We zongen tijdens de oogstdient en daarna in de gedachtenisdienst. Hierin zongen we het prachige lied: " Wat vraagt de Heer nog meer van ons?" Het zingend meewerken aan een eredienst in de kerk geeft ons meer inhoud.
En toen kwam Kerst. In de kerstnachtdienst zongen we met 26 leden. Zoals het hele jaar, uiteraard onder de enthousiaste leiding van Fennie van der Weide!
Iedereen, die van zingen houdt, is van harte welkom om een avond te komen zien, horen en meedoen.

Cantorij


Cantorij
Na onze medewerking aan de kerstnachtdienst gaan we weer verder met de repetities. de volgende data zijn gepland:

7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april. Deze repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof.

Daarna werken we mee aan de paascyclus van 6 april t/m 10 april, onder leiding van cantor/dirigent Fenna van der Weide.

Een ieder die graag zingt, is van harte welkom bij de cantorij.

Cantorij

Cantorij
Wij gaan weer zingen! De eerste repetitie avond is op dinsdag 20 september We starten deze avond met een korte ledenvergadering. De volgende repetities zijn op 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november. Op 20 november gaan we in de gedachtenis dienst zingen. Daarna repeteren we voor de medewerking aan de kerstnachtdienst. Hiervoor zijn de repetitieavonden op 29 november en 13 december.
Het vorige seizoen is afgesloten met een afscheid van Alma Grooters als dirigent. Gelukkig en heel fijn dat we het nieuwe seizoen kunnen starten met Fenna van der Weide als nieuwe dirigent. Zij is bekend met onze cantorij, ze begeleidde ons veelal als organist van onze gemeente.
Iedereen die graag zingt en mee wil zingen in onze cantorij is hartelijk welkom! De repetitie avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof.

Cantorij

Cantorij in aktie op 18 mei 2022
Alma in aktie

Cantorij

Cantorij
Zondagmorgen 15-05-22 hebben we weer meegewerkt aan de dienst. Het was enerzijds feestelijk, allen weer met de sjaals in de regenboogkleuren, omdat we 10 jaar geleden zijn begonnen als cantorij. Anderzijds vonden we als leden het heel jammer dat Alma ons voor de laatste keer dirigeerde. Ze vond het na 10 jaar genoeg. Uiteraard hebben we hiervoor begrip. Ze heeft ons veel geleerd, o.a. "mooi zingen". Ze gaf ons zangplezier en altijd met een aanstekelijk enthousiasme. Ze werd hiervoor bedankt door de voorzitter van de kerkenraad met een prachtig boeket bloemen.
Gelukkig en blij zijn we met de nieuwe dirigent: Fenna van der Weide. Als organist in onze kerk kennen we haar en ook zij vond het fijn om gevraagd te zijn als opvolgster van Alma. Na de vakantie beginnen we op 6 september met repeteren. De repetitie avonden zijn altijd op dinsdag om de 2 weken in de Reesthof van 19.30 uur tot 21.00 uur. Ieder die graag zingt, is van harte welkom! Als u twijfelt of het iets voor u is: kom vrijblijvend een repetitie avond meemaken.

Cantorij

CANTORIJ
Kerstmorgen 2019 was heel feestelijk! Wij als cantorij hebben genoten van het samen-zingen met onder ander zoveel meewerkende kinderen. In deze gezinsdienst was de kerk goed gevuld en speelden de kinderen op muziekinstrumentjes: “Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen”.
De repetitie avonden zijn in het nieuwe jaar 2020 weer gestart. De volgende data zijn 4 februari en 11 februari. Op 16 februari hebben we mogen zingen in de dienst.
In verband met het coronavirus zijn we voorlopig gestopt met repeties. We starten weer met repetities op dinsdag 8 september. Op deze avond is er eerst de jaarlijkse ledenvergadering en een gezellig samenzijn. De volgende repetitie avonden zijn 22 september, 6, 20 en 27 oktober. In de gedachtenisdienst op 1 november hopen we weer medewerking te verlenen.
Indien u mee wilt zingen: een ieder is van harte welkom op een repetitie avond! ( misschien eerst eens mee beleven hoe wij de repetitie avonden invullen) Dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof.
 

Cantorij

2 juni zongen we in de kerk en was de afsluiting voor de zomervakantie. Op 3 september begonnen de nieuwe repetities voor de medewerking aan de gedachtenis op 3 november. En nu gaan we op naar de kerstmorgen 2019. In de agenda staat vermeld wat de repetitie-avonden zijn.

Cantorij

Paasmorgen was een feestelijke dienst en we hebben met veel plezier hiervoor gerepeteerd. Mevrouw Alma Grooters, onze dirigent, was tevreden over het uitgevoerde zingen.
Op zondag 2 juni mochten we meezingen, voor de laatste keer alvorens de vakantie begon. Deze keer ging het niet geheel, zoals we wensten. We stonden voorin de kerk en daarover waren naderhand, de meningen verschillend. Er waren deze morgen veel jonge gasten van elders. Ze hadden lof voor het geheel, maar zeker ook voor de overdenking van ds.Poortman. Hij zingt eveneens in de cantorij en mede daardoor was alles op elkaar afgestemd het was een mooie morgen en als slot koffiedrinken buiten op het plein.
Na het zomerreces gaan we weer met frisse zin repeteren en studeren we weer op nieuwe liederen. De repetities zijn op dinsdagavond om de twee  weken, van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof. We starten op 3 september met de jaarvergadering en iets byzonders ( voor de gebruikelijke feestelijke   afsluiting van het vorige seizoen was geen gelegenheid). De volgende data zijn 17 september, 1 oktober, 15 oktober en 29 oktober. 
Zoals de meeste koren is er bij ons een groot tekort aan mannenstemmen, maar uiteraard is een ieder die van zingen houdt is van harte welkom!