Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

Samenstelling moderamen en kerkenraad

Adressen en telefoonnummers Hervormde Kerk IJhorst-de Wijk      
Predikant:           
Ds. Betsy Nobel Kerkweg 8 7955 AA IJhorst 0522-785594    
email          
           
           
Ouderlingen:          
Praeses:          
Dhr. L. Tjoonk Cockserve 4 7957DE De Wijk 0522-441297    
Jeugdouderling:          
Vacant          
           
Ouderlingen          
Mw Linda Heyne Heerenweg 82 7955 PG IJhorst 06-23291941    
Dhr. J. Boelm Mispellaan 23 7654 HJ Rouveen 0522-462403    
Mw. J. Luten Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde 0528-373981    
           
           
           
           
Diaconie          
Voorz.:          
Mw. G.v.d. Meent W. Koopsweg 7 7957BP De Wijk 0522-442704    
Secr.:          
           
Diaconieleden          
           
Mw. M. v.d. Berg Lankhorsterweg 10A 7951PP Staphorst 0522-443224    
Mw. H. Kwakkel Burg. Van Wijngaardenstraat 42  7955PM IJhorst 06-20339168
 
 
Dhr E. Nobel Kerkweg 8 7955AA IJhorst      

Ouderling/Kerkrentmeesters:
       
President          
Dhr D.J. Germs de Vos van Steenwijkstraat 56 7957 BH De Wijk 0522-440547    
Secr.:           
Mw. J. Westerbeek Jan Toetlaan 52 7955 AZ IJhorst 0522-441687    
           
           
Adviseurs:          
           
Mw. D.J. Horstra Heerenweg 9 7955 PA Ijhorst 0522-441248    
Mw. H. vd Beld          
Dhr. M.J. Klomp Heerenweg 34 7955 PA IJhorst 0522-440628    
           
Scriba van de kerk:           
Dhr A. Kreggemeijer Ywehof 53 7955 BD IJhorst 0522-442619
Email      
terug