Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters,

 

De kerkrentmeesters hebben tot taak het monitoren van de inkomsten en de uitgaven van de kerk, en waar mogelijk deze te beïnvloeden. Hiervoor komt het college maandelijks bij elkaar onder leiding van Rick Germs. 

Doneren?

wilt u een gift doneren aan de kerk? hieronder staan de bankrekeningnummers
vermeld graag het doel van uw gift

Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;
Bank Orgelfonds NL58 ABNA 0914 4091 07
Diaconie RegioBank: NL07RBRB 0916 7530 18
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73

Overeenkomst Periodieke Gift


Het standaard formulier van de PKN is hier eenvoudig te downloaden,
in te vullen en op te slaan.
Een exemplaar is voor uzelf bestemd, het andere voor de kerk.
U bent gegevens en ondertekening nodig van de eigen gemeente,
maar daarbij helpen we u graag. U kunt bellen met Janny Westerbeek
tel.0522-441687 voor hulp en toelichting. Mailen kan ook.