PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
zondag 7 november 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. B Nobel
Kerkdienst/Oogstdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Oogstdienst
Organist: F vd Weide

Orgel: ‘Von Gott will ich nicht lassen’ BWV 658 – J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 3 God zij ons gunstig en genadig
Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ZOALS HET GRAAN, VERZAMELD TOT DE OOGST,
-MET ZORG GEMAAKT TOT LEVEND BROODDE
HONGER STILT VAN MENSEN OVERAL
MAAK ONS BESTAAN ZO TOT EEN GOEDE OOGST
AMEN
Aandacht voor de oogsttafel
Zingen: Lied: 716 Zaaien, maaien oogsten
Kyriëgebed: tekst lied 712 gelezen
Glorialied: Lied 365: 1,4,5 en 6 Wij dragen onze gaven
Gebed bij de opening van de schriften
Eerste lezing: Psalm 67
Zingen: Lied: 981: 1,2 en 3 Zolang er mensen zijn op aarde
Tweede lezing: Marcus 4: 26-32
Zingen: Lied: 981: 4 en 5
Overdenking
We luisteren naar:
Op ‘t platteland Daniël Lohues https://youtu.be/Z4PKz5Do5SE
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Aandacht voor de Gaven
Zingen: Slotlied: 704 Dank, dank nu allen God
Zegen
Orgel: ‘Nun danket alle Gott’ (opus 135a) – Max Reger

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.