PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 

zondag 3 december 2023 om 10:00

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
Voorganger(s): mw. J. Luten
Organist: Dhr P. van de Beld

Orde van dienst
Zondag 3 december 2023
Eerste zondag van Advent
Voorganger: pastor Josyanne Luten
Ouderling van dienst: Mevr. Linda Heyne
Organist: Dhr. Peter v.d. Beld
Koster: Dhr. en mevr. Geert en Corry Eleveld

Orgelspel voor de dienst:  Adventslied 434 'daar komt een schip geladen' – Toon Hagen

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied :  25A 1 en 2 “Mijn ogen zijn gevestigd...”  

Bemoediging en groet
Voorganger: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige, die heet:
Allen: ik zal er zijn voor jou
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. 
Allen: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst
Allen: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
Voorganger: Vrede zij u. 
Allen: De wereld zij vrede.
Amen

Bij de eerste adventszondag
Op weg naar het feest ontsteken we iedere week een nieuwe kaars.
want de nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij.
Laten wij dan leven als mensen van het licht.


Zingen lied 441: 1 en 6  “Hoe zal ik U ontvangen…”

Kyriegebed

Zingen lied 463: 1,2,6,7,8 “Licht in onze ogen…” 

Moment met de kinderen

Wanneer de kinderen de kerk verlaten zingen wij (op melodie van lied 444)
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
Met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
Want Hij vergeet ons niet. 


Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing: Jesaja 63:19b-64,8

Zingen lied 452 “Als tussen licht en donker…”

Tweede schriftlezing: Marcus 13: 24-37

Zingen lied 435: 1A,2V,3M,4A “Hef op uw hoofden, poorten wijd…”

Overdenking     

Zingen lied 466: 1,2,6 en 7  “O wijsheid, daal als vruchtbare taal…”

Dienst van de gebeden met stilgebed en aansluitend het ‘Onze Vader’ 

Dienst van de gaven, 1. Kerk
                                       2.Diaconie, KIA/werelddiaconaat/ Libanon,Jordanie, Irak
                                                     
Slotlied 440: 1,2,3 en 4  “Ga stillen in den lande…”

Wegzending en zegen met gezongen Amen

Orgelspel na de dienst:  Elévation  IV  - Léon Boëllmann

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken in de Reesthof. 
 

terug
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte PKN/Jong Protestant 3e collecte: Extra collecte voor Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00
Tweede advent meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Kerstnachtdienst, collecte Actueel Doel
datum en tijdstip 17-12-2023 om 10.00
Derde advent meer details

Kerstwandeling
datum en tijdstip 17-12-2023 om tussen 13.30 en 14.00 uur
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Kerstdag, collecte KiA/Kinderen in de knel
datum en tijdstip 24-12-2023 om 10.00
Vierde advent meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Oudjaar, collecte??
datum en tijdstip 24-12-2023 om 22.00
Kerstnacht meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.