PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 

zondag 14 augustus 2022 om 10.00

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte KiA/Zomerzending Egypte
Voorganger(s): Ds. Barbara van den Brink
Organist: Mw F. van der Weide

Orde van Dienst
 De 9e  zondag van de Zomer 14 augustus 2022  
                       
Voorganger:                           Drs. Barbara van den Brink-Smit
                        Ouderling van dienst:             mevrouw Linda Heyne
                        Organist:                                 mevrouw Fenna van der Weide
                        Koster:                                    de heer Rick Germs

Orgel: ‘De lofzang van Maria’- Jan Zwart (1877-1937)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied:             Lied 283 verzen 1 en 2 ‘In de veelheid van geluiden…’

Bemoedigingen groet:
           
Zingen:                       Lied 283 de verzen 3, 4 en 5
Kyriegebed
Glorialied:                  Lied 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer…’

Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing:   Jeremia 23 : 23-29
Zingen:                       Lied 1009, ‘O lieve Heer geef vrede…’,

Tweede Schriftlezing: Lucas 12 : 49-56
Zingen:                       Lied 317, ‘Grote God Gij hebt het zwijgen…’

Overdenking
Zingen:                       Lied 686,   ‘De Geest des Heren heeft…’

Dank- en voorbede
Allen: gebed in stilte…….    en aansluitend het “Onze Vader….

Informatie over de gaven:     1e  collecte t.b.v. de kerk
                                               2e  collecte t.b.v. Pit Pro Rege

Slotlied:                      Lied 415 verzen 1 en 2, ‘Zegen ons Algoede…’

Wegzending en zegen
                                    Lied 415 vers 3
Orgel: Voluntary opus II no. 1 – Georg Berg (?-1775)
 

terug
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10:00
meer details

Wandeling Landgoed Dickninge – Kerk IJhorst m.m.v. Abt Albertus Nyenhuis
datum en tijdstip 27-08-2022 om 15.30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.