PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 

zondag 12 december 2021 om 10.00

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
Voorganger(s): Ds . R Gosker
Organist: PvdBeld

ORDE VAN DIENST
voor de derde zondag in advent
Protestantse Gemeente IJhorst-de Wijk
12 december 2021
Een kerkdienst in het Lukasjaar 2021-2022, toen wij lazen over het bezoek van Maria aan haar
bloedverwant Elisabet, terwijl in de synagoge, op de sjabbat voorafgaand aan de derde
adventszondag, de parasja Wajigasj aan de beurt was; daar lazen we over de ontmoeting tussen
Jozef en zijn broers aan het hof van farao, Genesis 45: 1-8a.
Koster Marry van den Berg. Ouderling Jan Boelm. Organist Peter van de Beld.
Voorganger Reinier Gosker. Bestemming collecte: Binnenlands diakonaat
Orgel: Partita over Psalm 85 - Joop Klaassen.
Welkom
Aanvangslied: Psalm 85: 1
Stil moment en groet
Inleidend woord
Gebed om ontferming en Psalm 85: 3 en 4
D I E N S T V A N H E T W O O R D
Gebed van de zondag
Neig uw oor, Eeuwige, tot onze gebeden,
zo bidden wij,
en verlicht de duisternis van onze geest
door de genade van uw komst.
Door Jezus Christus, onze heer. Amen.
De Schrift gelezen en gezongen:
Genesis 45: 1-8a
Lukas 1, 39-56
'Magnificat' van Orlando Gibbons (1583-1625)
My soul doth magnify the Lord
and my spirit hath rejoiced in God my saviour.
For he hath regarded the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth,
all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me
and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him
throughout all generations.
He hath shewed strenght with his arm
in the imagination of their hearts
He hath put down the mighty from their seat
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things
and the rich he hath sent empty away.
He rememb’ring his mercy hath holpen his servant Israel
as he promised to our forefathers Abraham
and his seed, for ever.
Toespraak
Geloofslied: Gezang 605
D I E N ST V A N G A V E N EN G E B E D E N
Dank- en voorbeden:
Overal zijn ze te vinden:
de overwinteraars die leven
tussen de beide polen
van belofte en vervulling.
Wachtend tot eens en voorgoed
de zomer zal aanbreken,
verduren zij de lange kilte
tot tijden van warmte en licht.
Zij zeggen: morgen misschien,
of anders: over- en overmorgen,
we hebben al een glimpje gezien
van de zon der gerechtigheid op aarde.
(Tekst: Niek Schuman, 4e regel origineel: van nootlot en hoop)
Inzameling der gaven
Slotlied: Gezang 438
Zegen
Orgelspel: 2 koralen Lied 439 'verwacht de komst des Heren'

terug
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10:00
meer details

Wandeling Landgoed Dickninge – Kerk IJhorst m.m.v. Abt Albertus Nyenhuis
datum en tijdstip 27-08-2022 om 15.30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.