PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 

zondag 5 december 2021 om 10.00

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
Voorganger(s): Ds. B Nobel
Organist: F vd Weide

Orde van dienst                                                       op de 2e zondag van  advent
                                 5 december  2021 10:00 uur                                                                             Voorganger:                ds. Betsy Nobel                                                                                    Ouderling:                           mw. Linda Heyne                                                                                 Organist:                              mw. Fenna van der Weide                                                                Koster:                           mw. Marry van den Berg                   
         Orgelspel:           Variaties over 'Nun komm, der Heiden Heiland' (Lied 433)                                                                                                                                             Anton Heiler (1923-1979)
             Oefenen lied 295                                                                                                                      
            Welkom en mededelingen                                                                                                   
            Aansteken van de adventskaarsen
            Intochtslied:                           Psalm 66: 1, 3 en 7
            Groet en bemoediging                                                                                                                                                                     V:         De Heer zij met u                                                                                                                                                                                    A:           OOK MET U ZIJ DE HEER                                                                                                                                                                              V:           Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                                                                   A:            DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            Drempelgebed:                                  lied 295                                                                                                                                                        Voorzang: Betsy                                                                                                                                                       Refrein: allen (steeds 2x)      
            Kyriëgebed psalm 80 gelezen, de psalm van de tweede zondag van Advent.                                                                                                                                                       Bewerkt door Karel Eykman
         Lied van verwachting: 462: (1 en 2 allen, 3 linker zijde, 4 rechter zijde, 5 en 6 allen)
            Gebed bij de opening van de bijbel
         Moment met de kinderen:        Filmpje “Maria, schrik niet.”                                                                                                                        https://youtu.be/P4-dJpp5PTE
                                                                                                                                            Eerste lezing:                          Maleachi 3: 1-4                                                        
            Lied:                            464: 1,2,3,4 en 8 (1:allen, 2:vrouwen, 3:mannen, 4 en 8:allen)
           Tweede lezing:                         Lucas 1: 26-38
            We luisteren naar: The Angel Gabriël from heaven came- Sting    
                                               (voor de Nederlandse vertaling zie lied 443)                                                                                   https://youtu.be/GdeMcOHLHoo           

            Overdenking
            Orgel: Koraalbewerking over 'Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 599) -                                                                                                                                                                                                       J.S. Bach (1685-1750)
         Gebeden
         Gaven
         Slotlied:             442
         Zegen met gezongen Amen
            Orgel:              ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ (lied 442) – Ben Fey (*1937)
 

terug
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10:00
meer details

Wandeling Landgoed Dickninge – Kerk IJhorst m.m.v. Abt Albertus Nyenhuis
datum en tijdstip 27-08-2022 om 15.30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.