PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
zondag 8 augustus 2021  om 10.00
Voorganger: Drs B vd Brink
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Muziek in de Kerk
Organist: PvdBeld

Orde van Dienst
 De 8e  zondag van de Zomer 8 augustus 2021 
                  
Voorganger:                   Drs. Barbara van den Brink-Smit
                   Ouderling van dienst:     de heer Leo Tjoonk
                   Organist:                       de heer Peter van de Beld
                   Koster:                          de heer Rick Germs

         Orgelspel :                               Voluntary  VII   adagio – allegro  -  John Stanley
         Welkom en mededelingen

         Aanvangslied:                         Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste…’

         Bemoedigingen groet:
                   Onze hulp is in de Naam van de Heer
                                      die hemel en aarde gemaakt heeft
                                      die trouw houdt in eeuwigheid
                                      en die niet loslaat het werk van zijn handen

         Zingen:                                    Lied 216 verzen 2 en 3
         Kyriegebed
         Glorialied:                               Lied 867 ‘Loof overal…’

         Zondagsgebed
         Eerste Schriftlezing:                 2 Koningen 4 : 18-37
         Zingen:                                    Lied 221, ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht…’,

         Tweede Schriftlezing:              Marcus 7 : 24-30
         Zingen:                                    Lied 387, ‘Als wij weer het brood gaan breken…’

         Overdenking
         Zingen:                                    Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde…’
                Geloofsbelijdenis in afwisseling met het zingen van de verzen van lied 304.
         Dank- en voorbede
         Allen: gebed in stilte…….    en aansluitend het “Onze Vader….

          Informatie over de gaven:     1e  collecte t.b.v. de kerk
                                                     2e  collecte muziek in de kerk

          Slotlied:                              Lied 422, ‘Laat de woorden die we hoorden…’

         Wegzending en zegen
         Orgelspel :                            Caprice  -  L. N. Clerambault  (1676 – 1749)

 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.