PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
zondag 1 augustus 2021  om 10.00
Voorganger: Ds . R Gosker
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte PIT Pro Rege
Organist: F vd Weide

    ORDE VAN DIENST
voor de 9e zondag na Pinksteren
– 7e zondag van de zomer -
in de Protestante Gemeente IJhorst- de Wijk


                               Een kerkdienst op een van de zondagen na Pinksteren toen wij uit het evangelie van Markus lazen.                                                           Over een oude beproefde bijbelmethode voor kennisoverdracht: creatieve toe-eigening door verdubbeling                                             van de verhalen. Organist Fenna van de Weide, met enkele zangers

                        orgel: Voluntary d klein (adagio en allegro) - John Stanley (1713-1786),
                        klokgelui
                        Welkom
                        Aanvangslied: Psalm 54:1
                        Bemoediging en groet
                        Inleidend woord en vervolg aanvangslied: Psalm 54:2
                        Kyrie en gloria: Psalm 146: 1, 2 en 3

                        R O N D O M  H E T  W O O R D
                        De schriften gelezen en gezongen:
 

  1. Lied 330 'Woord dat ruimte schept' – n.a.v. Deuteronomium 8,15-17, 1x koor, daarna tweemaal door de gemeente, tekst: Huub Oosterhuis / melodie: Antoine Oomen

                                               Woord dat ruimte schept,
                                               toekomst, wijd licht land

                                               waar gerechtigheid
                                               als rivieren stroomt

                                               waar een wijnstok bloeit
                                               tegen de klippen op –

                                               even is het waar
                                               en dan is het weg.

                                               Toon mij niet vergeefs
                                               wat mijn ziel verlangt

                                               geef dat ik volhard
                                               in uw vergezicht.
 
  1. Evangelielezing: Marcus 8, 1-9   
  2. Antwoordlied: Lied 324                                    
  3. Overweging
  4. aansluitend orgelspel:
                        Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) : ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (BWV 642)  
  1. Geloofslied: Lied 315

                        R O N D O M  G E B E D E N  E N  G A V E N
                        Pastorale mededelingen
                        Gebeden
                        Slotlied: Lied 868:  1 & 4 koor; 2, 3 & 5 gemeente
                        Zegen met gezongen Amen
                        Orgel: Rondo Capriccio – Nico Verrips (1929-2020)
 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.