PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 13 jun 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. J. Hommes
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Missionair Werk
Organist: PvdBeld

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 13 JUNI 2021 IN IJHORST-DE WIJK
Voorg.        ds. J.hommes
ouderling:  mw. Josyanne Luten
organist:    dhr. Peter van de Beld
koster:       mw&dhr.  Corry en Geert Eleveld 
Collacte: Missionair Werk

 
 
Orgelspel:  bewerking Psalm 92  -  Henk Gijzen
 
Mededelingen
 
Eerste lied: lied 280, de vreugde voert ons naar dit huis
 
Votum en groet, drempelgebed
 
Zingen: psalm 92: 1, 2, 3, Waarlijk, dit is rechtvaardig
 
Kyriegebed afgesloten met zingen glorialied lied: 630, Sta  op een morgen, ongedacht
 
Zondaggebed
 
Eerste lezing: Micha 4: 1-7
 
Zingen: lied 1016, kom laat ons opgaan
 
Evangelielezing: Johannes 4: 5-26
 
Acclamatie lied 339a
 
Verkondiging
 
Orgelspel gevolgd door zingen: lied 527, uit uw hemel zonder grenzen
 
Gebeden
 
Gaven
 
Slotlied: lied 695, Heer raak mij aan met uw adem
 
Zegen
 
Orgelspel:  Praeambulum  -  Vincent Lübeck (1656 -1740)
 

 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 25-07-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte PIT Pro Rege
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Muziek in de Kerk
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.