PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 7 mrt 2021  om 10.00
Voorganger: Mw P. van der Zee
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
Organist: PvdBeld

3e zondag van de  40 dagentijd 
Voorganger:          mevr. P. van der Zee   
 Ouderling:            dhr. Leo Tjoonk 
Organist :              dhr. Peter van de Beld                                     
Koster:                  mevr. Marry v.d. Berg
Liturgisch bloemstuk 3e zondag veertigdagen tijd.  Kleur  :  paars
Er is moed voor nodig om een vreemde  echt welkom te heten.                                               In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat  iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus elkaar te leren kennen.        Dat kan pas als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt gaat de rest vanzelf.

Lezingen: Exodus 20: 1-17 ( 10 geboden) en Romeinen 7 : 14-25

Orgelspel : 'Liebster Jesu, wir sind hier' – BWV 633, 634  - J. S. Bach
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Aanvangslied: 283:  in de veelheid van geluiden vers 1,2 en 3
Bemoediging en groet
Zingen lied 283 vers 4
Kyriegebed
Geen gloria in deze veertigdagentijd.
Lied 848:  al wat een mens te kennen zoekt vers 1, 3,4 en 5
Gebed van de zondag bij de opening van de schriften
Eerste lezing: Exodus 20 vers 1 t/m 17
Zingen lied 320:  Wie oren heeft om te horen vers 1, 2, 3 en 5
Tweede lezing: Romeinen  7 vers 14 t/m 25
Zingen lied 843:  wat te kiezen
Overdenking
orgelmuziek
Dankgebed; voorbeden; stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
Toelichting op de collecte 2e collecte t.b.v. Voorjaarszending                                                                                            
 Slotlied: 418  God schenk ons de kracht vers 1, 3 en 4.
Zegen
Orgelspel: Prelude  - opus 21 nr. 3  - Gustav Merkel

 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 25-07-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte PIT Pro Rege
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Muziek in de Kerk
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.