PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 24 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Drs B vd Brink
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Missionair werk januari
Organist: PvdBeld

Liturgie voor zondag 24 januari 2021
3e zondag van Epifanie
Voorganger:                        Drs. Barbara van den Brink-Smit                                             
Ouderling:               mevr. Annie Troost                                                                                 
Organist:                              dhr. Peter van de Beld                                                                
Koster:                                  mevr. Gerda van de Meent

            Orgelspel : koraalbewerking  'Ich ruf 'zu dir Herr Jesu Christ  - J. S. Bach

         Welkom en mededelingen
         Aanvangslied:                         Lied 210 verzen 1 en 2 ‘God van hemel, zee en aarde…’
         Bemoediging en groet
         Zingen:                                    Lied 210 vers 3
         Kyriegebed
           Glorialied                              Lied 305,  ‘Alle eer en alle glorie…’
         Gebed van de zondag
         Eerste Schriftlezing:                Psalm 63
         Een Psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
                   God, u bent mijn God, u zoek ik,
                   naar u smacht mijn ziel,
                   naar u hunkert mijn lichaam
                   in een dor en dorstig land, zonder water.
                   In het heiligdom heb ik u gezien,
                   Uw macht en majesteit aanschouwd.
                   Uw liefde is meer dan het leven,
                   mijn lippen zingen uw lof.
                  U wil ik prijzen, mijn leven lang,
                   roepend uw naam, de handen geheven.
                   Dan wordt mijn ziel verzadigd van uw overvloed,
                   jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal loven.
        
        
        
                   Liggend op mijn bed denk ik aan u,
                   wakend in de nacht prevel ik uw naam.
                   U bent altijd mijn hulp geweest,
                   ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
                   Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
                   Uw rechterhand houdt mij vast.
                   Laat verzinken in de diepten der aarde
                   wie mij naar het leven staan,
                   laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
                   wie mij uitleveren aan het zwaard.
                   Maar de koning zal zich verheugen in God,
                   wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig-
                   leugenaars wordt de mond gesnoerd.

         Zingen:                          Lied 612, ‘Wij komen als geroepen…’,

                                                         Tweede Schriftlezing:     Marcus 1 : 14-20
         Zingen:                          Lied 531 , ‘Jezus, die langs het water liep…’

         Overdenking
          Zingen:                                    Lied 723, ‘Waar God de Heer zijn schreden zet…’

         Dank- en voorbede
         Allen: gebed in stilte…….    en aansluitend het “Onze Vader….
                 
         Informatie over de gaven bij de uitgang:
                                               1e  collecte tbv. de kerk
                                               2e  collecte collecte missionair werk

         Slotlied:                         Lied 425, ‘Vervuld van uw zegen…’
         Wegzending en zegen
         Gemeente zingend          Amen
        
         Orgelspel                       Sonate in d –moll   -  Francesco Gasparini  (1668-1727)
 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.