PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 17 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Jan Stap
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte PKN Ondersteuning Gemeenten
Ouderling: Mw J Luten
Organist: Mw. F vd Weide

Koster: dhr.&mevr. Geert&Corry Eleveld


Orgelspel:                                           ‘Psalm’- Gordon Young (1919-1998)
Mededelingen
Aansteken v.d. Paaskaars
Aanvangslied                          Lied 825: 1 en 5 De wereld is van Hem vervuld
Stil Gebed
Votum & Groet
Drempelgebed & Verootmoediging
Zingen:                                               Lied 27: 1 Mijn licht, mijn heil is Hij
Genadeverkondiging
Zingen                                     Lied 27: 6
Regel der Dankbaarheid
Zingen                                     Lied 313: 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:                           1 Samuel 3:1–10 (11–20)
De jonge Samuel diende dus de heer, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de heer Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, riep de heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 


geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuel had de heer nog niet leren kennen, want de heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, heer, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, en de heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

11-20
Toen zei de heer tot Samuel: ‘Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen. Daarom heb ik Eli’s familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.’
Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de heer. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’ ‘Hier ben ik,’ antwoordde Samuel, en Eli vroeg: ‘Wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!’ Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: ‘Hij is de heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt.’
Samuel groeide op. De heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuel door de heer als profeet was aangewezen.

Zingen                                                Lied 833 tweemaal (zowel Eng. als Nl.)
Verkondiging
Zingen                                                Lied 834: 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig
Uitleg doel diaconie collecte:
Dienst der Gebeden
Dankgebed
Voorbede
Stil Gebed

Slotlied                                                           835: 1 en 4 Jezus, ga ons voor
Zegen met gezongen Amen
Orgel:                                                 ‘De wereld is van Hem vervuld’ –                                                                                                               Jan Jansen (*1946)
 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.