PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 20 dec 2020  om 10:00
Voorganger: Mw. J. Luten
Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Missionair
Organist: Dhr P. van de Beld

Orde van dienst
zondag 20 december 2020, vierde adventszondag
Voorganger: mevr. Josyanne Luten
Ouderling van dienst: dhr. Jan Boelm
Organist: dhr. Peter van de Beld
Lector: mevr. Wietske Westerbeek
Koster: mevr. Marrie v.d. Berg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orgelspel voor de dienst: Variaties lied 437 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer'
Folgert Zwaving

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied gezang 125: 1, 2 ,3 uit het Liedboek voor de Kerken

“O kom, o kom, Immanuel..”
2 O kom, Gij wortel Isai,                                    3 O kom, o kom, Gij Orient,
verlos ons van de tyrannie,                                 en maak uw licht alom bekend;
van alle goden dezer eeuw,                                verjaag de nacht van nood en dood,
o Herder, sla de boze leeuw.                              Wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, O Israel!                           Weest blij, weest blij, O Israel!
Hij is nabij, Immanuel!                                        Hij is nabij, Immanuel!

Votum en groet

Zingen gezang 125: 4 en 5
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom                     5 O kom, die onze Heerser zijt,
en open ons het heiligdom;                                 in wolk en vuur en majesteit.
dat wij betreden uwe poort,                                 O Adonai die spreekt met macht,
Jeruzalem, o vredesoord!                                    Verbreek het duister van de nacht,
Weest blij, weest blij, o Israel!                              Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij Immanuel!                                          Hij is nabij, Immanuel!

Kyriegebed

Zingen: lied 463: 1,5,6,7 en 8 “Licht in onze ogen...”

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing: 2 Samuel 7: 4-16

Zingen: lied 452 “Als tussen licht en donker…”

Tweede schriftlezing: Lucas 1: 26-38

Zingen: Lied 443 “De engel Gabriel komt aangesneld...”

Overdenking Lied van eenheid en hoop

Zingen: Lied 444 “Nu daagt het in het oosten..”

Herdenking van de omgekomen vliegeniers

Dienst van de gebeden, met afsluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’

Toelichting op de collecte 1e collecte Kerk

2e collecte Missionair werk.

Zingen: Slotlied 440 “Ga, stillen in den lande…”

Zegen

Orgelspel na de dienst: Voorspel en koraal Lied 438 'God lof! Nu is gekomen'
M. van der Meiden

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.