PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 13 dec 2020  om 10:00
Voorganger: Ds D. Geertsma
Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Diaconie
Organist: Mw F. van der Weide

Voorganger: ds. D. Geertsma
Ouderling: dhr. Leo Tjoonk
Organist: mevr. Fenna v. d. Weide
Lector: mevr. Marrie Germs
Solozang: dhr. Tonie Mulder
Koster: mevr. Gerda van de Meent


Orgelspel: ‘Von Gott will ich nicht lassen’ (BWV 658,melodie Lied 452) – J.S. Bach (1685-1750)

Welkom, mededelingen

Zingen Introïtuspsalm Psalm 126a
Refrein gezongen solo
Refrein gezongen allen
Vers 1 gelezen
bRefrein gezongen allen
Stil gebed
Votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 126a: 2 en 3 gelezen
Refrein gezongen allen
Inleiding
Gebed om Gods licht
1e Schriftlezing Jesaja 65: 17 - 25
2e Schriftlezing Mat 11: 2 - 10
Zingen: Lied 456 b: 1 solo, 3 solo, 5 a, 6 solo, 7 a
Uitleg en Verkondiging
Stilte
Orgelspel:
‘Es ist ein Ros entsprungen’ (Lied 473) – Joh. Brahms
(1833-1897)
Zingen Lied 466: 1solo, refrein a; 2 a en 3 a
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Toelichting op de collecten bij de uitgang: 1e collecte voor de kerk
2e collecte t.b.v. Heifer
Zingen: Lied 473
Zegen
De gemeente zingt: Amen

Orgelspel: ‘De lofzang van Maria’: koraal, aria en koraal in canon-
Piet Post (1919-1979

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.