PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Het mededelingenbord Het mededelingenbord


In 1800 werd door de Landdrost  van Overijssel aan de kerkelijke gemeente IJhorst-De Wijk toestemming verleend, hoofdonderwijzer A.H.Nijenhuis te benoemen als koster en voorzanger, voor het tractement van ƒ 50,- . Tot 1921 waren het steeds hoofdonderwijzers van de Openbare Lagere School te IJhorst, die deze functies in de kerk vervulden. De laatste was Arie Hakkert, van 1876 tot 1921. Hakkert was niet alleen koster en voorzanger, hij had ook het toezicht op het kerkgebouw. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor  het wekelijks schoonvegen van het gebouw, alsmede het sluiten van de deur aan de zuidzijde van de kerk na het zingen van het eerste gezang bij de godsdienstoefeningen.
Ook hadden de kosters de taak voor aanvang van de dienst, in de kerkdeur, het nieuws af te kondigen van de gemeente Staphorst. Ook hoorde daarbij het afkondigen van verkopingen en verhuringen door particulieren. Later gebeurde dat in de kerk. De hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School van De Wijk deed dat voor zijn gemeente. In 1880 stuurde de onderwijzer van De Wijk een brief naar de gemeente Staphorst. In die brief gaf hij te kennen  het niet eens te zijn met de verdeling van de berichtgeving. Zoals het gebeurde werd hij financieel bekort. Anderszijds liet de onderwijzer van IJhorst de gemeente Staphorst weten, dat hij gehinderd werd het nieuws af te kondigen op de aangewezen plek. In een brief aan de gemeente noemt hij de onderwijzer en enkele ingezetenen van De Wijk als schuldigen. Even na 1900 klaagde de schout van Hasselt bij de Landdrost van Overijssel dat met het afkondigen van het nieuws in de kerk:  de kerkespraak werd verstoord. Korte tijd later werd het verboden. Omdat de gemeente vond dat de berichtgeving naar de burgers toch doorgang moest vinden. De gemeente besloot in de raadsvergadering van 17 september 1907 een mededelingenbord te plaatsen bij de kerk. 

Tot 1960 ging uit de meeste huisgezinnen  minstens één persoon naar de kerk. Daarna nam de kerkgang geleidelijk af. De gemeente plaatste toen haar nieuws steeds vaker in de Meppeler Courant. Door deze verandering in aankondiging van het nieuws van de gemeente werd het mededelingenbord overbodig en is toen uit het beeld van de buurtschap verdwenen. Toen in 2002 het kerkplein werd gerenoveerd, is het initiatief genomen een copie van het mededelingenbord te maken en te plaatsen waar het vroeger ook gestaan heeft. Vanaf september 2004 zijn er op het bord copieën van documenten te zien die er 100 jaar geleden ook in gehangen hebben. Verder wordt er nu op het bord ook informatie gegeven over de geschiedenis van kerk en kerkbuurt

terug
 
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.