PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 

zondag 17 juli 2022 om 10:00

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
Voorganger(s): Drs. B. v/d Brink
Organist: Dhr P. van de Beld

Orde van Dienst
De 5e zondag van de Zomer 17 Juli 2022
Voorganger: Drs. Barbara van den Brink-Smit
Ouderling van dienst: mevrouw Linda Heyne
Organist: de heer Peter van de Beld
Koster: de heer Rick Germs

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…’
Bemoedigingen groet: Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen
Zingen: Psalm 84 de verzen 2 en 6
Kyriegebed
Glorialied: Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie…’
Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 1 : 1-20
Zingen: Lied 152, ‘Mijn hart verheugt zich zeer…’, de lofzang van Hanna
    In wisselzang: 1 en 10 allen, Vrouwen even liederen: 2,4,6,8, Mannen oneven liederen 3,5,7,9,
Tweede Schriftlezing: Lucas 10 : 38-42
Zingen: Lied 313 de verzen 1 en 5, ‘Een rijke schat van wijsheid…’
Overdenking
Zingen: Lied 841 de verzen 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten…’
Dank- en voorbede Allen: gebed in stilte……. en aansluitend het “Onze Vader….
Informatie over de gaven: 1 e collecte t.b.v. de kerk 2 e collecte t.b.v. de diaconie
Slotlied: Lied 425, ‘vervuld van uw zegen…’
Wegzending en zegen
Orgelspel

terug
 

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10:00
meer details

Wandeling Landgoed Dickninge – Kerk IJhorst m.m.v. Abt Albertus Nyenhuis
datum en tijdstip 27-08-2022 om 15.30
meer details

Kerkdienst -1e collecte: Kerk 2e collecte: Collecte Diaconie 3e collecte: Extra collecte voor Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10:00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.