PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
belangrijke data in November belangrijke data in November
Lichtjesavond, gedenken van de mensen die wij missen
Op dinsdag 2 november is het Allerzielen. Een van oorsprong katholiek gebruik dat meer en meer aandacht krijgt in de media en in de protestantse kerken. Rond deze tijd zien we veel TV programma’s die gaan over rouw en verlies. Om daarbij aan te sluiten en ook u de gelegenheid te geven iemand te gedenken die u mist, is er voor iedereen die dat wil op dinsdagavond 2 november van 19.00-21.00 de gelegenheid een lichtje aan te steken in de kerk van IJhorst en de Wijk. Fenna van der Weide en peter vd Beld zullen spelen op het orgel enop de vleugel. U kunt zelf bepalen hoelang u blijft. Een mooi moment om even stil te staan bij uw verlies. Nodig gerust ook anderen uit. 
Gedachtenisdienst
Op zondag 21 november zullen wij op de gedachteniszondag de overledenen uit onze dorpen met naam en toenaam gedenken, zoals we dat ook gewend waren. Daarover later meer.

Gemeenteavond
Op woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Op die avond is er de gemeenteavond. U wordt op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in de gemeente en u kunt ook zelf vragen stellen of suggesties doen. Na de pauze gaan we met elkaar aan de slag rondom het thema: “Hoe blijven we met elkaar verbonden in deze tijd?” Een actueel thema in deze tijd, waarin we soms dreigen elkaar kwijt te raken door alle vragen die er in de samenleving en in de kerk leven. Toch zijn wij geroepen samen Lichaam van Christus te zijn. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?
We beginnen om 19.30 uur

Zaterdag 6 november vanaf 13.30 uur kunt u in de Reesthof helpen met het klaarmaken van de fruitbakjes voor ouderen en anderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Helpt u ook mee? Vele handen maken licht werk en het is ook nog gezellig om te doen.
Op zondag 7 november om 10.00 uur vieren wij de oogst-dankdienst en kijken wij terug op de goede dingen die het afgelopen jaar ons hebben gebracht.
 
terug
 
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.